Dekvoorwaarden

  • Van Wytse 462 sport is 7 dagen per week vers sperma beschikbaar ( Graag voor 08.30 uur bestellen)
  • Dekgeld voor Wytse 462 Sport-Elite AAA bedraagt € 500,- dit is exclusief BTW en verzendkosten
  • Veterinaire begeleiding is aanwezig en wordt verzorgd door Diergeneeskundig centrum ‘De Greidhoeke’ uit Bolsward
  • Dekvoorwaarden conform de Vereniging van Friese Hengstenhouders
  • Wanneer u uw merrie bij Stalhouderij Kruis op het station brengt is het stal- en/of weidegeld voor uw merrie (en veulen) gedurende de eerste vijf dagen gratis, daarna wordt € 6,- excl. BTW per dag berekend. Voor een correcte administratie vragen wij u bij de eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs van de merrie en de adresgegevens van de eigenaar af te geven. Denkt u eraan dat u bij transport van uw merrie verplicht bent het paspoort mee te nemen.
  • Stalhouderij Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.